ทำเนียบผู้บริหาร

 

ปี พ.ศ.

ผู้รับใบอนุญาต

พ.ค.2498

เซอร์โกลเดีย (สว่าง อุดมเดช)

พ.ค.2504

เซอร์ฮองรี (สำเนียง อ่อนสว่าง)

พ.ค.2504

เซอร์โซฟีย์ (รุจี ธุถาวร)

พ.ค.2511

เซอร์คริสติน มารี (รัตนา มารีย์พีรพงศ์)

มี.ค.2515

เซอร์มาร์การิต (สุวพันธ์ อมรพัฒนา)

พ.ย.2518

เซอร์เรอเน มารี (อาภรณ์ แสงหิรัญ)

มิ.ย.2521

เซอร์เซนต์เปียร์ (กะลำพัก เรืองมัจฉา)

ส.ค.2527

บาทหลวงประสาร คูรัตนสุวรรณ

พ.ค.2528

บาทหลวงสุรชัย กิจสวัสดิ์

พ.ค.2532

บาทหลวงบรรจบ โสภณ

มิ.ย.2533

บาทหลวงสุรพันธ์ ดาวพิเศษ

มิ.ย.2537

บาทหลวงศิริพจน์ สกุลทอง

มิ.ย.2539

บาทหลวงปิยะชาติ มะกรครรภ์

มิ.ย.2540

บาทหลวงคมสัน ยันต์เจริญ

มิ.ย.2542

บาทหลวงสนัด วิจิตรวงศ์

พ.ค.2547

บาทหลวงอนุรัตน์ สงขลา

มิ.ย.2552

บาทหลวงมาโนช สมสุข

พ.ค.2557 บาทหลวงไพริน   เกิดสมุทร

 

ปี พ.ศ.

ผู้จัดการ

พ.ค.2548

เซอร์โกลเดีย (สว่าง อุดมเดช)

พ.ค.2504

เซอร์ฮองรี (สำเนียง อ่อนสว่าง)

พ.ค.2504

เซอร์โซฟีย์ (รุจี ธุถาวร)

พ.ศ.2511

เซอร์คริสติน มารี (รัตนา มารีย์พีรพงศ์)

ก.ค.2516

เซอร์เรอเน มารี (อาภรณ์ แสงหิรัญ)

มิ.ย.2521

เซอร์ริต้า (วิชลัดดา ยิ่งสมสุข)

มิ.ย.2526

เซอร์ซีโดนี (สมร ไตรภพ)

เม.ย.2528

เซอร์เอมมา (กฤษณา ผิวเกลี้ยง)

มิ.ย.2535

เซอร์เบนจามิน (ส้มเช้า คงแจ้ง)

พ.ค.2538

เซอร์มารี เวียนเนย์ (วิงวอน อุปพงศ์)

มิ.ย.2541

เซอร์ยูดิธ (ประคอง คูรัตนสุวรรณ)

พ.ค.2547

เซอร์มารี มาเดอแลน (อุดร บุญทองมาก)

พ.ค.2555

เซอร์ เซซีลีอา ประทุมเทา

พ.ค.2558 เซอร์ แคธรีน   งามประเทืองโสภา

 

ปี พ.ศ.

ครูใหญ่/ผู้อำนวยการ

พ.ค.2548

เซอร์ฮองรี (สำเนียง อ่อนสว่าง)

พ.ค.2504

เซอร์โซฟีย์ (รุจี ธุถาวร)

พ.ศ.2511

เซอร์คริสติน มารี (รัตนา มารีย์พีรพงศ์)

มิ.ย.2516

เซอร์เรอเน – มารี (อาภรณ์ แสงหิรัญ)

มิ.ย.2521

เซอร์ริต้า (วิชลัดดา ยิ่งสมสุข)

มิ.ย. 2526

เซอร์ซีโดนี (สมร ไตรภพ)

มิ.ย.2529

เซอร์เบนจามิน (ส้มเช้า คงแจ้ง)

พ.ค.2538

เซอร์มารี – เวียนเนย์ (วิงวอน อุปพงศ์)

พ.ค.2540

เซอร์โยเซฟิน (ประนอม เสนารักษ์)

พ.ค.2542

เซอร์มารีโลด (พวงแก้ว สกุลทอง)

มิ.ย.2544

เซอร์ลูเซีย – อานน์ (บุญเรือน กิจเจริญ)

พ.ค.2546

เซอร์มอนิกา (ปรียารัตน์ ประทุมเทา)

พ.ค.2551

เซอร์วีร์จินี (เทพิน  เดชานนท์)

พ.ค.2553

เซอร์ชองตาล (สุเพ็ญ  ตรีว่าอุดม)

พ.ค.2555

เซอร์มารี อัสซุมตา กรพินธุ์ ดาวดี

พ.ค.2557 เซอร์คาโรลีน  สมศรี  พันวิลัย

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2015 เวลา 07:40 น.)