In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

เกมการศึกษา

เกมการศึกษา

เกมการศึกษา เป็นเกมการเล่นที่ช่วยพัฒนาสติปัญญามีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ สามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกตคิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสีรูปร่างจำนวน ประเภท  และความสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่  ระยะ ประเภทของเกมการศึกษาที่เด็กได้เล่น  เช่น เกมจับคู่  เกมแยกประเภท  เกมจัดหมวดหมู่  เกมเรียงลำดับ  เกมโดมิโน  เกมลอตโต เกมภาพตัดต่อ  เกมต่อตามแบบ  ฯลฯ

จุดประสงค์

1. ส่งเสริมการสังเกตจำแนก  และเปรียบเทียบ

2. ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับดวงตา

3. ส่งเสริมการคิดหาเหตุผลและตัดสินใจแก้ปัญหา

4. ปลูกฝังให้มีคุณธรรมต่างๆเช่นความรับผิดชอบ การแข่งขัน  ความมีระเบียบวินัย  ความเอื้อเฟื้อ  และแบ่งปัน  ความซื่อสัตย์

5. ช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 02 ธันวาคม 2014 เวลา 09:15 น.)